Fiskeri

Fiskekort:

 • Personer mellem 0 og 16 år fisker gratis.
 • Personer på 17 år skal have fiskekort til Sunds Sø
 • Personer mellem 18 og 64 år skal både have fiskekort til Sunds Sø og statens fisketegn
 • Personer over 65 år skal have fiskekort til Sunds Sø
 • Fisker du fra båd (ikke-motordrevne) på søen skal du altid have fiskekort til Sunds Sø uanset alder.
 • Bredejere ved Sunds Sø samt indehavere af gyldigt fiskekort har ret til at drive fiskeri i Sunds sø, dog ud for fremmed søbred kun udenfor en afstand af 60 m fra land.

Se mere information om køb af fiskekort

 

Regler for fiskeri:

 • Der må fiskes med én fiskestang pr. person fra søbredden på de 2 kommunalt ejede arealer, som er afmærkede til fiskeri. Disse 2 arealer er beliggende i den sydøstlige og vestlige ende af søen ( de prikkede arealer )
 • Der må kun fiskes til eget forbrug.
 • Fangede gedder og aborre, som ikke skal spises, bør genudsættes af hensyn til søens balance.
 • Fisk under mindstemålet skal genudsættes.
 • Der må ikke fiskes i hele april måned.
 • Ud over at fiske med stang er det tilladt for medlemmer af Fiskeri og Bredejerforeningen at fiske med:
 • Krogliner fra kl. 21 til kl. 8, dog maksimalt 50 kroge pr. medlem
 • Ruser forsynet med odderriste, ud for egen grund, dog maksimalt 60 meter fra bredden. Der må ikke sættes mere end 2 ruser, og disse skal afmærkes med 1 meter høje vagere (flag) med tydeligt husnummer.
 • Det er ikke tilladt at benytte bundgarn samt ned- og drivgarn.
 • Medlemmer af Fiskeri- og Bredejerforeningen for Sunds Sø betaler deres fiskekort til søen via medlemskontingentet. Det statslige fisketegn bliver ikke betalt via medlemskontingentet.

 

Der føres opsyn med fiskeri og sejlads i og på Sunds Sø.

Opsynsmændene har ret til at færdes over de jorder og private veje, der støder til Sunds Sø. Udnævnte opsynsmænd har politimyndighed under udøvelsen af deres virksomhed.a